มิตรแท้ประกันภัย รับสมัครตัวแทน รายได้พิเศษ พรบ. ประกันรถยนต์ ฟรี
มิตรแท้ประกันภัย รับสมัครตัวแทน รายได้พิเศษ พรบ. ประกันรถยนต์ ฟรี
มิตรแท้ประกันภัย รับสมัครตัวแทน รายได้พิเศษ พรบ. ประกันรถยนต์ ฟรี อาชีพเสริม รายได้ดี ไม่ต้องลงทุน
ยินดีต้อนรับสู่ ธุรกิจประกันภัย มิตรแท้ประกันภัยสร้างรายได้ไม่จำกัด ฟรี... ธุรกิจแฟรนไชส์ จำหน่าย พ.ร.บ. , ประกันภัยรถยนต์ , ประกันอุบัติเหตุ , ประกันอัคคีภัย , ประกันภัยร้านทอง , ประกันภัยปั๊มน้ำมัน , ประกันภัยสุนัขตัวโปรด และ ประกันวินาศภัยทุกประเภท ขายง่าย ไม่บังคับยอดขาย กฎหมายบังคับซื้อ รถทุกคันต้องมี พ.ร.บ. มีรายได้ทันทีที่เริ่มงาน ซื้อใช้เองก็ถูกคุ้มค่า และ มีรายได้ 3 ทาง คือ ขาย , ขยายงาน , เปิดศูนย์สำนักงาน
 
 คุณสมบัติ คนสมัครตัวแทน
 
คนสมัครอายุ 20 ปีขึ้นไป เอกสารของตัวแทนที่ต้องใช้
 
1. สำเนาบัตรประชาชน 1 ชุด (ถ่ายเอกสารหน้าหลัง)
**สำเนาบัตรถ่ายให้เห็นใบหน้าชัดเจน ไม่ขาว ไม่ดำจนเกินไป ถ้าตัวจริงไม่ชัดให้ถ่ายเอกสารสี
2. สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ชุด
3. สำเนาหน้าบัญชีธนาคาร 1 ชุด
4. รูปถ่ายสีหน้าตรง 1 นิ้ว 1 รูป
ส่งเอกสาร ถึง...
    คุณ ดนัย  เสาร์ฝั้น (081-672-1333)
    สำนักงานตัวแทนมิตรแท้ประกันภัย
    เลขที่ 99/5  หมู่ 9  ต.เทพนิมิต
    อ.บึงสามัคคี  จ.กำแพงเพชร  62210
 
 คุณสมบัติ คนค้ำประกัน
 
การสมัครตัวแทน ต้องมีคนค้ำ 1 คน
คนค้ำต้องมีหลักฐานการทำงาน (อายุ 20 - 60 ปี)
 
> ถ้าคนค้ำเป็นข้าราชการ เอกสารที่ต้องใช้
1. สำเนาบัตรข้าราชการ 1 ชุด (ถ่ายเอกสารหน้าหลัง)
**สำเนาบัตรถ่ายให้เห็นใบหน้าชัดเจน ไม่ขาว ไม่ดำจนเกินไป ถ้าตัวจริงไม่ชัดให้ถ่ายเอกสารสี
2. สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ชุด

> ถ้าคนค้ำเป็นพนักงานบริษัท เอกสารที่ต้องใช้
1. สำเนาบัตรประชาชน 1 ชุด
**สำเนาบัตรถ่ายให้เห็นใบหน้าชัดเจน ไม่ขาว ไม่ดำจนเกินไป ถ้าตัวจริงไม่ชัดให้ถ่ายเอกสารสี
2. สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ชุด
3. สลิปเงินเดือน(ตัวจริง) หรือ ใบรับรองเงินเดือน(ตัวจริง)
ฐานเงินเดือน 10,000 บาทขึ้นไป

***การเซ็นรับรองสำเนาบัตร ถ้าเซ็นสำเนาถูกต้อง และลงลายมือชื่อ ไม่เขียนอะไรมา อย่างนี้ได้
แต่ถ้าจะเขียนกำกับด้วยให้เขียนว่า บัตรตัวแทน ให้เขียนว่า "ใช้สำหรับสมัครเป็นตัวแทนประกันวินาศภัย บมจ.มิตรแท้ประกันภัย"
บัตรคนค้ำ ให้เขียนว่า "ใช้สำหรับค้ำประกันตัวแทน (ตามด้วยชื่อตัวแทนคนที่จะสมัคร)"
***ลายเซ็นให้เหมือนกันทุกจุดทั้งใบสมัครและสำเนาบัตร
***ในชุดสมัคร ตัวแทนเซ็น 4 ที่ คนค้ำเซ็น 1 ที่ (พยานไม่ต้องเซ็นว่างไว้เลย)
    >>> โทรสอบถามรายละเอียดฟรี!   089-835-5577(ais)  ,  081-672-1333(dtac) <<<

ประวัติความเป็นมา

กว่าจะมาเป็นมิตรแท้ฯ ....

วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2490    หลังสงครามโลกครั้งที่ 2 ได้ 2 ปี บริษัทประกันภัยโดยคนไทยกลุ่มแรก ในประเทศไทย ได้เปิดดำเนินการอย่างเป็นทางการภายใต้ชื่อ บริษัท ไทยประสิทธิประกันภัยและคลังสินค้า จำกัด ด้วยทุน จดทะเบียน 10 ล้านบาท มีสำนักงานตั้งอยู่บนถนนทรงวาด อำเภอสัมพันธวงศ์ จังหวัดพระนคร ในระยะแรก บริษัทฯ เปิดรับ ประกันอัคคีภัยและประกันภัยทางทะเล จนกระทั่งสามารถขยาย กิจการ ให้เปิดรับประกันภัยแบบครบวงจรทั้งประกันชีวิตและ ประกันวินาศภัย ได้แก่ ประกันภัยรถยนต์ ประกันอัคคีภัย ประกันภัยทางทะเลและขนส่งและการประกันภัยเบ็ดเตล็ด เช่น ประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล ประกันอุบัติเหตุการเดินทาง ประกันภัยโจรกรรม เป็นต้น

ปี 2494 ย้ายที่ตั้งสำนักงานไปที่อาคารเลขที่ 147 ถนนเสือป่า อำเภอป้อมปราบศัตรูพ่าย และเพิ่มขีดความสามารถ ในการ รับประกันภัยให้กับลูกค้ารายใหญ่ได้มากยิ่งขึ้นโดยติดต่อกับ บริษัทประกันภัยต่างประเทศ

อาทิ สวิสเซอร์แลนด์ เยอรมนี อังกฤษ อิตาลี นอร์เวย์ และฟิลิปปินส์ เพื่อเป็นการเพิ่มศักยภาพในการรับประกันภัย ไปยังประเทศต่างๆ

ปี 2510 ยกเลิกกิจการคลังสินค้าเพื่อเน้นการดำเนินธุรกิจด้านการรับประกันภัยและ ประกันชีวิตอย่างชัดเจน โดย เปลี่ยนชื่อใหม่เป็น บริษัท ไทยประสิทธิประกันภัย จำกัด เป็นบริษัทธุรกิจแห่งแรกที่สามารถ นำภาษาไทย มาใช้ในระบบคอมพิวเตอร์ได้สำเร็จ

ปี 2513 ย้ายที่ทำการสำนักงานใหญ่มาที่อาคาร 10 ชั้น เลขที่ 295 ถนนสี่พระยา อำเภอบางรัก จังหวัดพระนคร ซึ่งเป็นอาคารที่ทันสมัยมากในยุคนั้น และเพิ่มทุนจดทะเบียน เพื่อเสริมฐานะ ทางการเงินให้มีความมั่นคงยิ่งขึ้น เป็น 20 ล้านบาท

ปี 2521 ภายใต้การบริหารงานของ นายสุระ จันทร์ศรีชวาลา ประธานกรรมการบริษัท ธุรกิจมีการพัฒนาและ เติบโตอย่างรวดเร็วสามารถเพิ่มทุนจดทะเบียนขึ้นเป็น 50 ล้านบาท

ปี 2524 บริษัทฯ ได้รับอนุญาตจากกระทรวงพาณิชย์ให้เปิดสาขาที่ประเทศฮ่องกง ซึ่งเป็น บริษัทประกันภัย ของคนไทยแห่งแรกและแห่งเดียวที่สามารถขยายกิจการเปิดสาขา ในต่างประเทศได้สำเร็จ และกิจการ มีการเจริญเติบโตอย่างต่อเนื่องจนกระทั่งมีสาขา กระจายทั่วประเทศ ถึง 119 สาขา ซึ่งนับได้ว่ามากที่สุด ในธุรกิจรับประกัน

ตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจประกันชีวิตและประกันวินาศภัย ปี 2535 กำหนดให้บริษัทประกันต้องแยก กิจการภายใน กำหนดเดือนเมษายน 2543 โดยคณะรัฐมนตรีอนุมัติให้มีการจัดตั้ง บริษัท ไทยประสิทธิ ประกันชีวิต จำกัด เมื่อ วันที่ 16 ธันวาคม 2542 เพื่อแยกกิจการประกันชีวิตและประกันวินาศภัย

วันที่ 27 มีนาคม 2543 ได้รับการอนุมัติออกใบอนุญาตประกอบธุรกิจประกันชีวิต ด้วยชื่อใหม่คือ บริษัท ไทยประสิทธิเนชั่นไวด์ จำกัด เพื่อดำเนินธุรกิจเฉพาะการประกันชีวิตเพียงอย่างเดียว

วันที่ 29 กันยายน 2543 ได้รับการอนุมัติออกใบอนุญาตประกอบธุรกิจ ประกันวินาศภัย ด้วยชื่อใหม่คือ บริษัท มิตรแท้ประกันภัย จำกัด เพื่อดำเนินธุรกิจเฉพาะการประกันวินาศภัยเพียงอย่างเดียวจนถึงปัจจุบัน

นับเนื่องจากวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2490 จนถึงปัจจุบัน กว่า 60 ปีที่บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจรับประกันภัย มาด้วยความมั่นคง และประสบความเร็จตามเป้าหมายที่วางไว้มาโดยตลอด ปัจจุบันบริษัทฯ มีทุนจดทะเบียน ชำระเต็มสูงถึง 1,418,425,000 บาท บริษัทฯ ไม่เคยหยุดนิ่ง ที่จะพัฒนาการให้บริการทั้งระบบ เทคโนโลยี และระบบปฏิบัติงานของตัวแทนและพนักงาน เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า ได้อย่าง เหนือความคาดหมาย

ความสำเร็จของมิตรแท้ประกันภัยในวันนี้ เกิดจากความไว้วางใจของลูกค้าทุกคน ที่มั่นใจเลือกเรา ให้เป็นเพื่อนแท้ที่คอยอยู่เคียงข้างเพื่อสร้างความอุ่นใจในทรัพย์สินอันมีค่าตลอดเวลา นับเป็นกำลังใจ และแรงสนับสนุนอันคุณค่าอย่างยิ่งที่ทำให้เรามีความมุ่งมั่นพัฒนาการบริการอย่างดีเลิศ และกรมธรรม์ ความคุ้มครองที่ครอบคลุมอย่างคุ้มค่า เพื่อตอบแทนผู้มีอุปการคุณของเราทุกคน มิตรแท้ประกันภัยมีความมุ่งมั่น อย่างแรงกล้าและพร้อมที่จะเป็นเพื่อนแท้เคียงข้างด้วยงานบริการที่เปี่ยมด้วยคุณภาพ...อย่างมิตรแท้ตลอดไป

นโยบายบริษัท

1. การพัฒนาบุคลากร ส่งเสริมให้พนักงานและผู้ที่สนใจทั่วไปมีความรู้ และเข้าใจในการประกันภัยให้ดียิ่งขึ้น
2. การพัฒนาคุณภาพงาน ประสานงานระหว่างหน่วยงานต่างๆ ภายในบริษัทฯ ให้เกิดความร่วม มือในการทำงาน
3. การพัฒนาคุณภาพชีวิต สร้างขวัญและกำลังใจให้กับพนักงานในการปฏิบัติงาน
4. การพัฒนาสิ่งแวดล้อมในการทำงาน พัฒนาสำนักงานใหญ่ และสาขาให้เหมาะแก่การทำงาน
5. การพัฒนาการบริหาร เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างคล่องแคล่ว
6. การพัฒนาการบริการ เพื่อให้มีประสิทธิภาพในการบริการแก่ลูกค้า
7. การพัฒนาการด้านสมองกล เพื่อให้มีประสิทธิภาพในการบริหารข้อมูล และการบริการในระบบออนไลน์ ทั่วประเทศ
8. การพัฒนาภาพลักษณ์ของบริษัทฯ เพื่อให้การบริการแก่สังคมและมุ่งมั่นที่จะตอบแทนคืนสังคม

10 อันดับบริษัทประกันภัยที่น่าเชื่อถือที่สุด ปี 2011 : BrandAage
จากข้อมูล BrandAge 2011 Thailand's Most Admired Brand ซึ่งได้ดำเนินการจัดทำผลการสำรวจความนิยม
ลำดับ
บริษัทประกันภัย
คะแนน
1
วิริยะประกันภัย
46.62
2
สินมั่นคงประกันภัย
14.45
3
มิตรแท้ประกันภัย
7.46
4
กรุงเทพประกันภัย
6.76
5
ทิพยประกันภัย
4.90
6
ประกันคุ้มภัย
3.03
7
อาคเนย์ประกันภัย
2.10
8
LMG ประกันภัย
1.75
9
ธนชาติประกันภัย
1.63
10
ไทยประกันภัย
1.63

หมายเหตุ : ร้อยละของกลุ่มตัวอย่างที่ใช้บริการประกันภัยที่เห็นด้วย

ข้อมูลจากนิตยสาร BrandAge ปี 2011 http://www.brandage.com

มิตรแท้ประกันภัย รับสมัครตัวแทน รายได้พิเศษ พรบ. ประกันรถยนต์ ฟรี
สอบถามสมัครตัวแทน หรือ เช็คเบี้ย ป.1 ราคาพิเศษ  ฟรี..!
ดนัย เสาร์ฝั้น(เด่น)
ผู้จัดการฝ่ายขาย/ขยายงาน
E-Mail : denmt4@gmail.com
Line ID : ningmt4
Tel : 089-835-5577(AIS) , 081-672-1333(DTAC)
 http://www.facebook.com/mittareonline1 
ส่งเอกสาร ถึง... คุณ ดนัย  เสาร์ฝั้น (081-672-1333)
สำนักงานตัวแทนมิตรแท้ประกันภัย
เลขที่ 99/5  หมู่ 9  ต.เทพนิมิต
อ.บึงสามัคคี  จ.กำแพงเพชร  62210
Untitled Document
การสมัครร่วมธุรกิจ  
ประกันภัย ออนไลน์  
ประกันภัยรถยนต์
 
ประกันภัยเบ็ดเตล็ด
 
   facebook
 
LINE : คิวอาร์โค้ด
มิตรแท้ประกันภัย รับสมัครตัวแทน รายได้พิเศษ พรบ. ประกันรถยนต์ ฟรี
 
หน้าแรก | รู้จัก บ.มิตรแท้ | แผนการตลาด | การสร้างรายได้ | วิธีการชำระเงิน | Contact Us | ดาวน์โหลด ฟรี!