มิตรแท้ประกันภัย รับสมัครตัวแทน รายได้พิเศษ พรบ. ประกันรถยนต์ ฟรี
มิตรแท้ประกันภัย รับสมัครตัวแทน รายได้พิเศษ พรบ. ประกันรถยนต์ ฟรี
มิตรแท้ประกันภัย รับสมัครตัวแทน รายได้พิเศษ พรบ. ประกันรถยนต์ ฟรี อาชีพเสริม รายได้ดี ไม่ต้องลงทุน
ยินดีต้อนรับสู่ ธุรกิจประกันภัย มิตรแท้ประกันภัยสร้างรายได้ไม่จำกัด ฟรี... ธุรกิจแฟรนไชส์ จำหน่าย พ.ร.บ. , ประกันภัยรถยนต์ , ประกันอุบัติเหตุ , ประกันอัคคีภัย , ประกันภัยร้านทอง , ประกันภัยปั๊มน้ำมัน , ประกันภัยสุนัขตัวโปรด และ ประกันวินาศภัยทุกประเภท ขายง่าย ไม่บังคับยอดขาย กฎหมายบังคับซื้อ รถทุกคันต้องมี พ.ร.บ. มีรายได้ทันทีที่เริ่มงาน ซื้อใช้เองก็ถูกคุ้มค่า และ มีรายได้ 3 ทาง คือ ขาย , ขยายงาน , เปิดศูนย์สำนักงาน
 
 คุณสมบัติ คนสมัครตัวแทน
 
คนสมัครอายุ 20 ปีขึ้นไป เอกสารของตัวแทนที่ต้องใช้
 
1. สำเนาบัตรประชาชน 1 ชุด (ถ่ายเอกสารหน้าหลัง)
**สำเนาบัตรถ่ายให้เห็นใบหน้าชัดเจน ไม่ขาว ไม่ดำจนเกินไป ถ้าตัวจริงไม่ชัดให้ถ่ายเอกสารสี
2. สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ชุด
3. สำเนาหน้าบัญชีธนาคาร 1 ชุด
4. รูปถ่ายสีหน้าตรง 1 นิ้ว 1 รูป
ส่งเอกสาร ถึง...
    คุณ ดนัย  เสาร์ฝั้น (081-672-1333)
    สำนักงานตัวแทนมิตรแท้ประกันภัย
    เลขที่ 99/5  หมู่ 9  ต.เทพนิมิต
    อ.บึงสามัคคี  จ.กำแพงเพชร  62210
 
 คุณสมบัติ คนค้ำประกัน
 
การสมัครตัวแทน ต้องมีคนค้ำ 1 คน
คนค้ำต้องมีหลักฐานการทำงาน (อายุ 20 - 60 ปี)
 
> ถ้าคนค้ำเป็นข้าราชการ เอกสารที่ต้องใช้
1. สำเนาบัตรข้าราชการ 1 ชุด (ถ่ายเอกสารหน้าหลัง)
**สำเนาบัตรถ่ายให้เห็นใบหน้าชัดเจน ไม่ขาว ไม่ดำจนเกินไป ถ้าตัวจริงไม่ชัดให้ถ่ายเอกสารสี
2. สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ชุด

> ถ้าคนค้ำเป็นพนักงานบริษัท เอกสารที่ต้องใช้
1. สำเนาบัตรประชาชน 1 ชุด
**สำเนาบัตรถ่ายให้เห็นใบหน้าชัดเจน ไม่ขาว ไม่ดำจนเกินไป ถ้าตัวจริงไม่ชัดให้ถ่ายเอกสารสี
2. สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ชุด
3. สลิปเงินเดือน(ตัวจริง) หรือ ใบรับรองเงินเดือน(ตัวจริง)
ฐานเงินเดือน 10,000 บาทขึ้นไป

***การเซ็นรับรองสำเนาบัตร ถ้าเซ็นสำเนาถูกต้อง และลงลายมือชื่อ ไม่เขียนอะไรมา อย่างนี้ได้
แต่ถ้าจะเขียนกำกับด้วยให้เขียนว่า บัตรตัวแทน ให้เขียนว่า "ใช้สำหรับสมัครเป็นตัวแทนประกันวินาศภัย บมจ.มิตรแท้ประกันภัย"
บัตรคนค้ำ ให้เขียนว่า "ใช้สำหรับค้ำประกันตัวแทน (ตามด้วยชื่อตัวแทนคนที่จะสมัคร)"
***ลายเซ็นให้เหมือนกันทุกจุดทั้งใบสมัครและสำเนาบัตร
***ในชุดสมัคร ตัวแทนเซ็น 4 ที่ คนค้ำเซ็น 1 ที่ (พยานไม่ต้องเซ็นว่างไว้เลย)
    >>> โทรสอบถามรายละเอียดฟรี!   089-835-5577(ais)  ,  081-672-1333(dtac) <<<

ข้อมูลการสมัครเป็นตัวแทนอิสระ มิตรแท้ประกันภัย ฟรี..!


เรียน  ท่านที่สนใจเป็นตัวแทนอิสระ
          ขาย พรบ. และ ประกันภัยรถยนต์ ฟรี..! ทั่วไทย

 

 สามารถกรอกข้อมูล ขอสมัครเป็นตัวแทนอิสระขยายธุรกิจ  ได้ตามลิงค์ด้านล่างนะคะ
-->  สมัครตัวแทน

 สามารถดาวน์โหลด แบบฟอร์มใบสมัครตัวแทนอิสระ ได้ตามลิงค์ด้านล่างนะคะ
-->  
 

คุณสมบัติของผู้สมัครตัวแทนใหม่
- อายุ 20 ปี ขึ้นไป
- รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว 2 ใบ
- สำเนาบัตรประชาชน 1 ใบ
- สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ใบ
- สำเนาสมุดบัญชีเงินฝาก 1 ใบ
ต้องแจ้งที่อยู่และเบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้
 
สิ่งสำคัญต้องมีผู้ค้ำประกัน 1 คน

ผู้ค้ำประกันตัวแทนมี
3 กลุ่มได้แก่

 
 1. ผู้ค้ำประกันเป็น ข้าราชการประจำ
- อายุไม่เกิน 60 ปี
- ระดับ ซี 3 ขึ้นไป
- สำเนาบัตรข้าราชการ 1 ใบ
- สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ใบ
ต้องแจ้งที่อยู่และเบอร์โทรศัพท์ที่สามารถ ติดต่อได้
 
 2. ผู้ค้ำประกันเป็น พนักงานบริษัท
- อายุไม่เกิน 60 ปี
- เงินเดือนขั้นต่ำ 10,000 บาท
- สลิปเงินเดือนตัวจริง หรือ ใบรับรองเงินเดือนที่มีตรายางประทับ 1 ใบ
- สำเนาบัตรประชาชน 1 ใบ
- สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ใบ
ต้องแจ้งที่อยู่และเบอร์โทรศัพท์ที่สามารถ ติดต่อได้
 
 3. ผู้ค้ำประกันเป็น เจ้าของกิจการ
- อายุไม่เกิน 60 ปี
- สำเนาบัตรประชาชน 1 ใบ
- สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ใบ
- สำเนาทะเบียนการค้า 1 ใบ
- สำเนาใบเสร็จเสียภาษีครั้งสุดท้าย 1 ใบ
ต้องแจ้งที่อยู่และเบอร์โทรศัพท์ที่สามารถ ติดต่อได้
 
ตัวแทนจะต้องเซ็นชื่อทั้งหมด 4 จุด และผู้ค้ำจะต้องเซ็นชื่อ 1 จุด (หน้าผู้ค้ำประกันตัวแทน)
และจะต้องมีเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครและผู้ค้ำ ลายเซ็นทั้งในใบสมัครและในเอกสารจะต้อง
เหมือนกันทุกจุดค่ะ ในส่วนของเอกสารสัญญาค้ำประกันห้ามมีรอยลบ ขีด ฆ่า ใดๆทั้งสิ้น
 
@  ส่งใบสมัครพร้อมเอกสาร มาที่  @
 
คุณ ดนัย เสาร์ฝั้น
เลขที่ 99/5 หมู่ที่ 9 ต.เทพนิมิต
อ.บึงสามัคคี จ.กำแพงเพชร  62210
 *** หลังจากผู้สมัครได้รับรหัสตัวแทนแล้ว สามารถเริ่มธุรกิจได้ทันที***
 หลังจากเอกสารถึงมือเจ้าหน้าที่  คุณจะได้รับโค๊ตตัวแทนภายใน 7 วันและสามารถออกงานได้เลยค่ะ ออกโค๊ตตัวแทนเรียบร้อยแล้วทางทีมงาน www.MittareOnline.com จะส่งแผนงานและแผนรายได้ให้ต่อไปค่ะ
(ฟรี…แฟรนไชส์ ,ไม่เก็บค่าแฟรนไชส์ ,ไม่เก็บค่าลิขสิทธิ์ ใดๆ ทั้งสิ้น)

  ขอแนะนำคร่าวๆก่อนนะคะ
รายได้ของตัวแทนมาจาก 3 ทางดังนี้
1. รายได้ค่าคอมมิชชั่น (ตามตำแหน่ง)

ตำแหน่ง ตัวแทนใหม่
   
ตำแหน่ง ผู้ช่วยผู้จัดการ (ยอดขาย 50000/เดือน)
   
ตำแหน่ง ผู้จัดการ (ยอดขาย 2 แสน/เดือน)
   
ตำแหน่ง ผู้ช่วยผู้อำนวยการ (ยอดขาย 5 แสน/เดือน)
   
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการ (ยอดขาย 1.5 ล้าน/เดือน)
   
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการอาวุโส (ยอดขาย 4.5 ล้าน/เดือน)
   
2. รายได้จากค่าบริหารงาน (ค่าตำแหน่ง) ได้จากส่วนต่างของตำแหน่งต่าง ๆ ทั้งสายงาน
3. รายได้จากค่าคีย์งานผ่านสำนักงาน
(ต้องเปิดสำนักงานตัวแทนออนไลน์)
 
ขอเปิดสำนักงานได้ฟรีทั่วประเทศ
          มิตรแท้ใช้แผนการตลาดเชิงรุกโดยการฟรีเฟรนไชน์ เพียงมีใบอนุญาตตัวแทนหรือนายหน้า เพียงแค่สำนักงาน มีคอมพิวเตอร์ ปริ้นเตอร์ อินเตอร์เน็ต และห่างจากสำนักงานเดิมอย่างน้อย 2 กม. เท่านั้น

การขาย ขายง่าย กฎหมายบังคับให้รถทุกคันต้องซื้อ พรบ.
     ตัวแทนไม่จำเป็นต้องมีความรู้เรื่องการประกัน เพียงแต่มีเพื่อน มีญาติที่ใช้รถก็สามารถมีรายได้แล้วครับ เพราะว่ารถทุกคันจะต้องซื้อ พรบ.ทุกปีอยู่แล้ว สินค้าขายตัวเอง กฏหมายบังคับให้รถทุกคันต้องซื้อ พรบ. ก่อนจึงจะเสียภาษีได้ ถ้าไม่ยอมไปเสียภาษี(ต่อทะเบียน) ก็จะถูกตำรวจจับอีก แถมไม่มีความคุ้มครองด้วยหากไปชนคนอื่นเข้า เพียงแต่บอกกับคนอื่นว่าเราเป็นตัวแทนถ้าจะต่อประกันลองให้เราเช็คเบี้ยประกันให้ก่อน เบี้ยแพงกว่าที่อื่นก็ไม่ต้องทำกับเรา ถ้าเบี้ยถูกกว่าแล้วค่อยทำกับเรา การขายประกันประเภท 1 จะได้กำไรอยู่ที่ประมาณ 2000 ขึ้นไปต่อคัน ขึ้นอยู่กับเบี้ยประกันภัยของแต่ละคัน ทำงานไปเรียนรู้ไป Lerning by Doing  ทำได้สัก 1-2 ปีก็มีประสบการณ์มากแล้ว

 
การบริการหลังการขาย
     เมื่อลูกค้าทำประกันภาคสมัครใจแล้ว หากเกิดอุบัติเหตุ จะแจ้งไปที่ Contact Center แล้ว Contact Center จะส่งพนักงานเคลมไปที่เกิดเหตุ เมื่อตรวจสอบและออกใบรับรองความเสียหายให้ หลังจากนั้นลูกค้าก็จะนำใบรับรองความเสียหายและรถไปเข้าอู่ในเครือเพื่อซ่อม หากเป็นอู่นอกเครือจะต้องตกลงราคากับบริษัทก่อนแล้วต้องสำรองจ่าย (คุมราคาค่าซ่อม)  
 
 การขยายงาน
หากรู้จักคนเยอะ ผมแนะนำขยายทีมงานให้มาก เพื่อจะได้ค่าคีย์งาน และค่าตำแหน่ง และเป็นรายได้ที่มั่นคงมาก ๆ ครับ
ถ้ามีคนสนใจ 20-30 คน สามารถขอให้เจ้าหน้าที่ไปจัดอบรมความรู้ แผนการตลาด การทำงาน การเป็นตัวแทน ได้ฟรี โดยให้หาสถานที่และคนเท่านั้น ทางทีมงานจะออกค่าใช้จ่ายให้เองครับ
รายละเอียดอื่น ๆ ต้องเรียนรู้ และสอบถามมาทางเมล์หรือ MSN ก็ได้ครับ
หากมีคำถามเรื่องอะไรผมจะหาเอกสารให้อีกทีครับ
เวปไซต์ มิตรแท้ออนไลน์ : www.MittareOnline.com 
 
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม :
โทร. 089-835-5577
(AIS) (คุณหนิง)  ,  081-672-1333 (DTAC) (คุณเด่น)
E-Mail & MSN : insure108@hotmail.com 
หรือ
ที่เว็บไซต์ มิตรแท้ออนไลน์ www.mittareonline.com ที่หน้า > ติดต่อ <

 
 
 
มิตรแท้ประกันภัย รับสมัครตัวแทน รายได้พิเศษ พรบ. ประกันรถยนต์ ฟรี
สอบถามสมัครตัวแทน หรือ เช็คเบี้ย ป.1 ราคาพิเศษ  ฟรี..!
ดนัย เสาร์ฝั้น(เด่น)
ผู้จัดการฝ่ายขาย/ขยายงาน
E-Mail : denmt4@gmail.com
Line ID : ningmt4
Tel : 089-835-5577(AIS) , 081-672-1333(DTAC)
 http://www.facebook.com/mittareonline1 
ส่งเอกสาร ถึง... คุณ ดนัย  เสาร์ฝั้น (081-672-1333)
สำนักงานตัวแทนมิตรแท้ประกันภัย
เลขที่ 99/5  หมู่ 9  ต.เทพนิมิต
อ.บึงสามัคคี  จ.กำแพงเพชร  62210
Untitled Document
การสมัครร่วมธุรกิจ  
ประกันภัย ออนไลน์  
ประกันภัยรถยนต์
 
ประกันภัยเบ็ดเตล็ด
 
   facebook
 
LINE : คิวอาร์โค้ด
มิตรแท้ประกันภัย รับสมัครตัวแทน รายได้พิเศษ พรบ. ประกันรถยนต์ ฟรี
 
หน้าแรก | รู้จัก บ.มิตรแท้ | แผนการตลาด | การสร้างรายได้ | วิธีการชำระเงิน | Contact Us | ดาวน์โหลด ฟรี!