มิตรแท้ประกันภัย รับสมัครตัวแทน รายได้พิเศษ พรบ. ประกันรถยนต์ ฟรี
มิตรแท้ประกันภัย รับสมัครตัวแทน รายได้พิเศษ พรบ. ประกันรถยนต์ ฟรี
มิตรแท้ประกันภัย รับสมัครตัวแทน รายได้พิเศษ พรบ. ประกันรถยนต์ ฟรี อาชีพเสริม รายได้ดี ไม่ต้องลงทุน
ยินดีต้อนรับสู่ ธุรกิจประกันภัย มิตรแท้ประกันภัยสร้างรายได้ไม่จำกัด ฟรี... ธุรกิจแฟรนไชส์ จำหน่าย พ.ร.บ. , ประกันภัยรถยนต์ , ประกันอุบัติเหตุ , ประกันอัคคีภัย , ประกันภัยร้านทอง , ประกันภัยปั๊มน้ำมัน , ประกันภัยสุนัขตัวโปรด และ ประกันวินาศภัยทุกประเภท ขายง่าย ไม่บังคับยอดขาย กฎหมายบังคับซื้อ รถทุกคันต้องมี พ.ร.บ. มีรายได้ทันทีที่เริ่มงาน ซื้อใช้เองก็ถูกคุ้มค่า และ มีรายได้ 3 ทาง คือ ขาย , ขยายงาน , เปิดศูนย์สำนักงาน
 
 คุณสมบัติ คนสมัครตัวแทน
 
คนสมัครอายุ 20 ปีขึ้นไป เอกสารของตัวแทนที่ต้องใช้
 
1. สำเนาบัตรประชาชน 1 ชุด (ถ่ายเอกสารหน้าหลัง)
**สำเนาบัตรถ่ายให้เห็นใบหน้าชัดเจน ไม่ขาว ไม่ดำจนเกินไป ถ้าตัวจริงไม่ชัดให้ถ่ายเอกสารสี
2. สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ชุด
3. สำเนาหน้าบัญชีธนาคาร 1 ชุด
4. รูปถ่ายสีหน้าตรง 1 นิ้ว 1 รูป
ส่งเอกสาร ถึง...
    คุณ ดนัย  เสาร์ฝั้น (081-672-1333)
    สำนักงานตัวแทนมิตรแท้ประกันภัย
    เลขที่ 99/5  หมู่ 9  ต.เทพนิมิต
    อ.บึงสามัคคี  จ.กำแพงเพชร  62210
 
 คุณสมบัติ คนค้ำประกัน
 
การสมัครตัวแทน ต้องมีคนค้ำ 1 คน
คนค้ำต้องมีหลักฐานการทำงาน (อายุ 20 - 60 ปี)
 
> ถ้าคนค้ำเป็นข้าราชการ เอกสารที่ต้องใช้
1. สำเนาบัตรข้าราชการ 1 ชุด (ถ่ายเอกสารหน้าหลัง)
**สำเนาบัตรถ่ายให้เห็นใบหน้าชัดเจน ไม่ขาว ไม่ดำจนเกินไป ถ้าตัวจริงไม่ชัดให้ถ่ายเอกสารสี
2. สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ชุด

> ถ้าคนค้ำเป็นพนักงานบริษัท เอกสารที่ต้องใช้
1. สำเนาบัตรประชาชน 1 ชุด
**สำเนาบัตรถ่ายให้เห็นใบหน้าชัดเจน ไม่ขาว ไม่ดำจนเกินไป ถ้าตัวจริงไม่ชัดให้ถ่ายเอกสารสี
2. สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ชุด
3. สลิปเงินเดือน(ตัวจริง) หรือ ใบรับรองเงินเดือน(ตัวจริง)
ฐานเงินเดือน 10,000 บาทขึ้นไป

***การเซ็นรับรองสำเนาบัตร ถ้าเซ็นสำเนาถูกต้อง และลงลายมือชื่อ ไม่เขียนอะไรมา อย่างนี้ได้
แต่ถ้าจะเขียนกำกับด้วยให้เขียนว่า บัตรตัวแทน ให้เขียนว่า "ใช้สำหรับสมัครเป็นตัวแทนประกันวินาศภัย บมจ.มิตรแท้ประกันภัย"
บัตรคนค้ำ ให้เขียนว่า "ใช้สำหรับค้ำประกันตัวแทน (ตามด้วยชื่อตัวแทนคนที่จะสมัคร)"
***ลายเซ็นให้เหมือนกันทุกจุดทั้งใบสมัครและสำเนาบัตร
***ในชุดสมัคร ตัวแทนเซ็น 4 ที่ คนค้ำเซ็น 1 ที่ (พยานไม่ต้องเซ็นว่างไว้เลย)
    >>> โทรสอบถามรายละเอียดฟรี!   089-835-5577(ais)  ,  081-672-1333(dtac) <<<

 • ประกันภัย พ.ร.บ. รถยนต์
ความคุ้มครอง ตาม พ.ร.บ.คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ.2535
ความคุ้มครองและจำนวนเงินจำกัดความรับผิดตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ.2535
ความคุ้มครอง
1. ค่าเสียหายเบื้องต้นสำหรับผู้ขับขี่
1.1 ความเสียหายต่อร่างกาย(บาดเจ็บ)จ่ายค่ารักษาพยาบาลตามจริง ในวงเงินไม่เกิน
15,000 บาท /คน
1.2 เสียชีวิตจ่ายค่าปลงศพ
35,000 บาท /คน
2. ค่าเสียหายเบื้องต้นสำหรับผู้ประสบภัย
2.1 ความเสียหายต่อร่างกาย (บาดเจ็บ) ในวงเงินไม่เกิน
50,000 บาท /คน
2.2 กรณีเสียชีวิต สูญเสียอวัยะวะ หรือทุพพลภาพอย่างถาวร
200,000บาท /คน
2.3 ค่าชดเชยกรณีเข้ารับการรักษาพยาบาลในฐานะคนไข้ใน (วันละ 200 บาท ไม่เกิน 20 วัน)
ไม่เกิน4,000 บาท
หมายเหตุ * จำนวนเงินเป็นจำนวนเงินสูงสุดที่อาจจะได้รับ ตามที่ พรบ.ได้กำหนดไว้

สั่งซื้อประกันภัย - ออนไลน์  ( มิตรแท้ประกันภัยออนไลน์ )
 
พรบ. รถเก๋ง กระบะ 4 ประตู   - รถยนต์นั่งไม่เกิน 7 คน ( เก๋ง )
 รถเก๋ง ใช้เป็นรถส่วนบุคคล 645 บาท
 รถเก๋ง รับจ้างหรือให้เช่า 2,041 บาท
พรบ. รถกระบะ ปิกอัพ   - ไม่เกิน 3 ตัน ( กระบะ )
 รถกระบะ ใช้เป็นรถส่วนบุคคล 967 บาท
 รถกระบะ รับจ้างหรือให้เช่า 1,891 บาท
พรบ. รถตู้   - ไม่เกิน 15 ที่นั่ง ( รถตู้ )
 รถตู้ ใช้เป็นรถส่วนบุคคล 1,182 บาท
 รถตู้ รับจ้างหรือให้เช่า 2,493 บาท
 
 
 • พ.ร.บ.รถยนต์ ออนไลน์ คุ้มครองภายใน 10 นาที ทั่วไทย
1.
กรอกข้อมูลการสั่งซื้อเบื้องต้นเกี่ยวกับรายละเอียดรถ ที่จำเป็นในการออก พ.ร.บ.รถยนต์
2.
ชำระเงิน แบบออนไลน์ หรือ ตามแบบที่ท่านสะดวก
3.
หากข้อมูลครบถ้วน เจ้าหน้าที่ นำข้อมูลที่ได้ ออก พ.ร.บ.ให้ท่านทันที แบบออนไลน์
4.
พ.ร.บ.ฉบับที่ออก เสร็๋จสมบูรณ์ ( คุ้มครองทันที ) จะถูกจัดส่ง โดยวิธีการ สแกนเอกสาร ส่งไปทาง email หรือ fax ตามแต่สะดวก
5.
ฉบับจริง จะถูกจัดส่งโดยไปรษณีย์ ลงทะเบียน ถึงมือ ผู้ซื้อแน่นอน ทั่วประเทศ
6.
รับของแถม ในช่วงโปรโมชั่น
มิตรแท้ประกันภัย รับสมัครตัวแทน รายได้พิเศษ พรบ. ประกันรถยนต์ ฟรี
สอบถามสมัครตัวแทน หรือ เช็คเบี้ย ป.1 ราคาพิเศษ  ฟรี..!
ดนัย เสาร์ฝั้น(เด่น)
ผู้จัดการฝ่ายขาย/ขยายงาน
E-Mail : denmt4@gmail.com
Line ID : ningmt4
Tel : 089-835-5577(AIS) , 081-672-1333(DTAC)
 http://www.facebook.com/mittareonline1 
ส่งเอกสาร ถึง... คุณ ดนัย  เสาร์ฝั้น (081-672-1333)
สำนักงานตัวแทนมิตรแท้ประกันภัย
เลขที่ 99/5  หมู่ 9  ต.เทพนิมิต
อ.บึงสามัคคี  จ.กำแพงเพชร  62210
Untitled Document
การสมัครร่วมธุรกิจ  
ประกันภัย ออนไลน์  
ประกันภัยรถยนต์
 
ประกันภัยเบ็ดเตล็ด
 
   facebook
 
LINE : คิวอาร์โค้ด
มิตรแท้ประกันภัย รับสมัครตัวแทน รายได้พิเศษ พรบ. ประกันรถยนต์ ฟรี
 
หน้าแรก | รู้จัก บ.มิตรแท้ | แผนการตลาด | การสร้างรายได้ | วิธีการชำระเงิน | Contact Us | ดาวน์โหลด ฟรี!