มิตรแท้ประกันภัย รับสมัครตัวแทน รายได้พิเศษ พรบ. ประกันรถยนต์ ฟรี
มิตรแท้ประกันภัย รับสมัครตัวแทน รายได้พิเศษ พรบ. ประกันรถยนต์ ฟรี
มิตรแท้ประกันภัย รับสมัครตัวแทน รายได้พิเศษ พรบ. ประกันรถยนต์ ฟรี อาชีพเสริม รายได้ดี ไม่ต้องลงทุน
ยินดีต้อนรับสู่ ธุรกิจประกันภัย มิตรแท้ประกันภัยสร้างรายได้ไม่จำกัด ฟรี... ธุรกิจแฟรนไชส์ จำหน่าย พ.ร.บ. , ประกันภัยรถยนต์ , ประกันอุบัติเหตุ , ประกันอัคคีภัย , ประกันภัยร้านทอง , ประกันภัยปั๊มน้ำมัน , ประกันภัยสุนัขตัวโปรด และ ประกันวินาศภัยทุกประเภท ขายง่าย ไม่บังคับยอดขาย กฎหมายบังคับซื้อ รถทุกคันต้องมี พ.ร.บ. มีรายได้ทันทีที่เริ่มงาน ซื้อใช้เองก็ถูกคุ้มค่า และ มีรายได้ 3 ทาง คือ ขาย , ขยายงาน , เปิดศูนย์สำนักงาน
 
 คุณสมบัติ คนสมัครตัวแทน
 
คนสมัครอายุ 20 ปีขึ้นไป เอกสารของตัวแทนที่ต้องใช้
 
1. สำเนาบัตรประชาชน 1 ชุด (ถ่ายเอกสารหน้าหลัง)
**สำเนาบัตรถ่ายให้เห็นใบหน้าชัดเจน ไม่ขาว ไม่ดำจนเกินไป ถ้าตัวจริงไม่ชัดให้ถ่ายเอกสารสี
2. สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ชุด
3. สำเนาหน้าบัญชีธนาคาร 1 ชุด
4. รูปถ่ายสีหน้าตรง 1 นิ้ว 1 รูป
ส่งเอกสาร ถึง...
    คุณ ดนัย  เสาร์ฝั้น (081-672-1333)
    สำนักงานตัวแทนมิตรแท้ประกันภัย
    เลขที่ 99/5  หมู่ 9  ต.เทพนิมิต
    อ.บึงสามัคคี  จ.กำแพงเพชร  62210
 
 คุณสมบัติ คนค้ำประกัน
 
การสมัครตัวแทน ต้องมีคนค้ำ 1 คน
คนค้ำต้องมีหลักฐานการทำงาน (อายุ 20 - 60 ปี)
 
> ถ้าคนค้ำเป็นข้าราชการ เอกสารที่ต้องใช้
1. สำเนาบัตรข้าราชการ 1 ชุด (ถ่ายเอกสารหน้าหลัง)
**สำเนาบัตรถ่ายให้เห็นใบหน้าชัดเจน ไม่ขาว ไม่ดำจนเกินไป ถ้าตัวจริงไม่ชัดให้ถ่ายเอกสารสี
2. สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ชุด

> ถ้าคนค้ำเป็นพนักงานบริษัท เอกสารที่ต้องใช้
1. สำเนาบัตรประชาชน 1 ชุด
**สำเนาบัตรถ่ายให้เห็นใบหน้าชัดเจน ไม่ขาว ไม่ดำจนเกินไป ถ้าตัวจริงไม่ชัดให้ถ่ายเอกสารสี
2. สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ชุด
3. สลิปเงินเดือน(ตัวจริง) หรือ ใบรับรองเงินเดือน(ตัวจริง)
ฐานเงินเดือน 10,000 บาทขึ้นไป

***การเซ็นรับรองสำเนาบัตร ถ้าเซ็นสำเนาถูกต้อง และลงลายมือชื่อ ไม่เขียนอะไรมา อย่างนี้ได้
แต่ถ้าจะเขียนกำกับด้วยให้เขียนว่า บัตรตัวแทน ให้เขียนว่า "ใช้สำหรับสมัครเป็นตัวแทนประกันวินาศภัย บมจ.มิตรแท้ประกันภัย"
บัตรคนค้ำ ให้เขียนว่า "ใช้สำหรับค้ำประกันตัวแทน (ตามด้วยชื่อตัวแทนคนที่จะสมัคร)"
***ลายเซ็นให้เหมือนกันทุกจุดทั้งใบสมัครและสำเนาบัตร
***ในชุดสมัคร ตัวแทนเซ็น 4 ที่ คนค้ำเซ็น 1 ที่ (พยานไม่ต้องเซ็นว่างไว้เลย)
    >>> โทรสอบถามรายละเอียดฟรี!   089-835-5577(ais)  ,  081-672-1333(dtac) <<<

ประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคลสำเร็จรูป(PA) ตามทุนประกัน
 แผนที่ 1 - สำหรับประเภทชั้นอาชีพ 1-3
จำนวนเงินเอาประกัน 100,000.00 บาท
1. เบี้ยประกันภัย สำหรับบุคคลช่วงอายุ 3 - 65 ปี
ข้อตกลงคุ้มครอง
PLV1(K)
PLV2(L)
PLV3(M)
การเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ สายตา หรือทุพพลภาพภาวร
รวมถึงการถูกฆาตกรรมหรือลอบทำร้าย (100%)
100,000
100,000
100,000
การขับขี่หรือโดยสารรถจักยานยนต์ (50%)
50,000
50,000
50,000
ค่ารักษาพยาบาลอุบัติเหตุแต่ละครั้ง
5,000
10,000
10,000
ค่าปลงศพหรือค่าจัดงานศพ
ไม่มี
ไม่มี
10,000
เบี้ยประกันภัยรวมอากรแล้ว
480 บาท
599 บาท
699 บาท
2. เบี้ยประกันภัย สำหรับบุคคลช่วงอายุ 66 - 70 ปี
PLV1(N)
PLV2(O)
PLV3(P)
เบี้ยประกันภัยรวมอากรแล้ว
994 บาท
1,160 บาท
1,260 บาท
 
จำนวนเงินเอาประกัน 200,000.00 บาท
1. เบี้ยประกันภัย สำหรับบุคคลช่วงอายุ 3 - 65 ปี
ข้อตกลงคุ้มครอง
PLV4(K)
PLV5(L)
PLV6(M)
การเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ สายตา หรือทุพพลภาพภาวร
รวมถึงการถูกฆาตกรรมหรือลอบทำร้าย (100%)
200,000
200,000
200,000
การขับขี่หรือโดยสารรถจักยานยนต์ (50%)
100,000
100,000
100,000
ค่ารักษาพยาบาลอุบัติเหตุแต่ละครั้ง
10,000
20,000
20,000
ค่าปลงศพหรือค่าจัดงานศพ
ไม่มี
ไม่มี
10,000
เบี้ยประกันภัยรวมอากรแล้ว
899 บาท
1,099 บาท
1,199 บาท
2. เบี้ยประกันภัย สำหรับบุคคลช่วงอายุ 66 - 70 ปี
PLV4(T)
PLV5(U)
PLV6(W)
เบี้ยประกันภัยรวมอากรแล้ว
1,650 บาท
2,000 บาท
2,100 บาท
 
จำนวนเงินเอาประกัน 300,000.00 บาท
1. เบี้ยประกันภัย สำหรับบุคคลช่วงอายุ 3 - 65 ปี
ข้อตกลงคุ้มครอง
PLV7(1)
PLV8(2)
PLV9(3)
การเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ สายตาหรือทุพพลภาพภาวร
รวมถึงการถูกฆาตกรรมหรือลอบทำร้าย (100%)
300,000
300,000
300,000
การขับขี่หรือโดยสารรถจักยานยนต์ (50%)
150,000
150,000
150,000
ค่ารักษาพยาบาลอุบัติเหตุแต่ละครั้ง
15,000
30,000
30,000
ค่าปลงศพหรือค่าจัดงานศพ
ไม่มี
ไม่มี
10,000
เบี้ยประกันภัยรวมอากรแล้ว
1,299 บาท
1,499 บาท
1,599 บาท
2. เบี้ยประกันภัย สำหรับบุคคลช่วงอายุ 66 - 70 ปี
PLV7(4)
PLV8(5)
PLV9(6)
เบี้ยประกันภัยรวมอากรแล้ว
2,250 บาท
2,780 บาท
2,880 บาท
 
 แผนที่ 2 - สำหรับประเภทชั้นอาชีพ 4
จำนวนเงินเอาประกัน 100,000.00 บาท
1. เบี้ยประกันภัย สำหรับบุคคลช่วงอายุ 3 - 65 ปี
ข้อตกลงคุ้มครอง
PLV
การเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ สายตา หรือทุพพลภาพภาวร
รวมถึงการถูกฆาตกรรมหรือลอบทำร้าย (100%)
100,000
การขับขี่หรือโดยสารรถจักยานยนต์ (50%)
50,000
ค่ารักษาพยาบาลอุบัติเหตุแต่ละครั้ง
5,000
ค่าปลงศพหรือค่าจัดงานศพ
ไม่มี
เบี้ยประกันภัยรวมอากรแล้ว
1,010 บาท
2. เบี้ยประกันภัย สำหรับบุคคลช่วงอายุ 66 - 70 ปี
PLV
เบี้ยประกันภัยรวมอากรแล้ว
1,336 บาท
 

หมายเหตุ : ใช้สำหรับชั้นอาชีพ 4

ชั้นอาชีพ 4  กรรมกร คนงานก่อสร้าง คนงานโรงงานอุตสาหกรรม พนักงานดับเพลิง ช่างไม้ ช่างไฟ ช่างปูน ช่างเชื่อม พนักงานรักษาความปลอดภัย(รปภ.) จักรยานยนต์รับจ้าง บุรุษไปรษณีย์ คนขับรถบรรทุก พนักงานส่งของ และพนักงานเก็บเงิน (ที่ต้องใช้รถจักรยานยนต์) หรืองานที่เสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุในระดับสูง

*** ทางแผนกฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารนาเอกสารก่อนการรับประกันภัย หรือสามารถบอกเลิกกรมธรรม์ได้
ถ้าการตรวจสอบเอกสารภายหลังไม่ตรงกับใบคำขอหรือเงื่อนไขที่แจ้งก่อนการรับประกันภัย
***

 
เอกสารประกอบการรับทำประกันภัย อุบัติเหตุส่วนบุคคล (PA)

       1. สำเนาบัตรประชาชนของผู้เอาประกัน 1 ชุด
       2. ใบคำขอเอาประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล Download
(กรอกรายละเอียดตามความเป็นจริง)

เลือกวิธีส่งเอกสารเพื่อทำประกันอุบัติเหตุ
       1. ส่งมาทาง Fax. 038-221605
       2. สแกนส่งมาทาง E-mail ได้ที่ denmt4@gmail.com
 
 Download... ใบคำขอเอาประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล
 Download... รายชื่อโรงพยาบาลที่ทำสัญญากับ มิตรแท้ประกันภัย โครงการประกันอุบัติเหตุ(PA)
 
 
มิตรแท้ประกันภัย รับสมัครตัวแทน รายได้พิเศษ พรบ. ประกันรถยนต์ ฟรี
สอบถามสมัครตัวแทน หรือ เช็คเบี้ย ป.1 ราคาพิเศษ  ฟรี..!
ดนัย เสาร์ฝั้น(เด่น)
ผู้จัดการฝ่ายขาย/ขยายงาน
E-Mail : denmt4@gmail.com
Line ID : ningmt4
Tel : 089-835-5577(AIS) , 081-672-1333(DTAC)
 http://www.facebook.com/mittareonline1 
ส่งเอกสาร ถึง... คุณ ดนัย  เสาร์ฝั้น (081-672-1333)
สำนักงานตัวแทนมิตรแท้ประกันภัย
เลขที่ 99/5  หมู่ 9  ต.เทพนิมิต
อ.บึงสามัคคี  จ.กำแพงเพชร  62210
Untitled Document
การสมัครร่วมธุรกิจ  
ประกันภัย ออนไลน์  
ประกันภัยรถยนต์
 
ประกันภัยเบ็ดเตล็ด
 
   facebook
 
LINE : คิวอาร์โค้ด
มิตรแท้ประกันภัย รับสมัครตัวแทน รายได้พิเศษ พรบ. ประกันรถยนต์ ฟรี
 
หน้าแรก | รู้จัก บ.มิตรแท้ | แผนการตลาด | การสร้างรายได้ | วิธีการชำระเงิน | Contact Us | ดาวน์โหลด ฟรี!