มิตรแท้ประกันภัย รับสมัครตัวแทน รายได้พิเศษ พรบ. ประกันรถยนต์ ฟรี
มิตรแท้ประกันภัย รับสมัครตัวแทน รายได้พิเศษ พรบ. ประกันรถยนต์ ฟรี
มิตรแท้ประกันภัย รับสมัครตัวแทน รายได้พิเศษ พรบ. ประกันรถยนต์ ฟรี อาชีพเสริม รายได้ดี ไม่ต้องลงทุน
ยินดีต้อนรับสู่ ธุรกิจประกันภัย มิตรแท้ประกันภัยสร้างรายได้ไม่จำกัด ฟรี... ธุรกิจแฟรนไชส์ จำหน่าย พ.ร.บ. , ประกันภัยรถยนต์ , ประกันอุบัติเหตุ , ประกันอัคคีภัย , ประกันภัยร้านทอง , ประกันภัยปั๊มน้ำมัน , ประกันภัยสุนัขตัวโปรด และ ประกันวินาศภัยทุกประเภท ขายง่าย ไม่บังคับยอดขาย กฎหมายบังคับซื้อ รถทุกคันต้องมี พ.ร.บ. มีรายได้ทันทีที่เริ่มงาน ซื้อใช้เองก็ถูกคุ้มค่า และ มีรายได้ 3 ทาง คือ ขาย , ขยายงาน , เปิดศูนย์สำนักงาน
 
 คุณสมบัติ คนสมัครตัวแทน
 
คนสมัครอายุ 20 ปีขึ้นไป เอกสารของตัวแทนที่ต้องใช้
 
1. สำเนาบัตรประชาชน 1 ชุด (ถ่ายเอกสารหน้าหลัง)
**สำเนาบัตรถ่ายให้เห็นใบหน้าชัดเจน ไม่ขาว ไม่ดำจนเกินไป ถ้าตัวจริงไม่ชัดให้ถ่ายเอกสารสี
2. สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ชุด
3. สำเนาหน้าบัญชีธนาคาร 1 ชุด
4. รูปถ่ายสีหน้าตรง 1 นิ้ว 1 รูป
ส่งเอกสาร ถึง...
    คุณ ดนัย  เสาร์ฝั้น (081-672-1333)
    สำนักงานตัวแทนมิตรแท้ประกันภัย
    เลขที่ 99/5  หมู่ 9  ต.เทพนิมิต
    อ.บึงสามัคคี  จ.กำแพงเพชร  62210
 
 คุณสมบัติ คนค้ำประกัน
 
การสมัครตัวแทน ต้องมีคนค้ำ 1 คน
คนค้ำต้องมีหลักฐานการทำงาน (อายุ 20 - 60 ปี)
 
> ถ้าคนค้ำเป็นข้าราชการ เอกสารที่ต้องใช้
1. สำเนาบัตรข้าราชการ 1 ชุด (ถ่ายเอกสารหน้าหลัง)
**สำเนาบัตรถ่ายให้เห็นใบหน้าชัดเจน ไม่ขาว ไม่ดำจนเกินไป ถ้าตัวจริงไม่ชัดให้ถ่ายเอกสารสี
2. สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ชุด

> ถ้าคนค้ำเป็นพนักงานบริษัท เอกสารที่ต้องใช้
1. สำเนาบัตรประชาชน 1 ชุด
**สำเนาบัตรถ่ายให้เห็นใบหน้าชัดเจน ไม่ขาว ไม่ดำจนเกินไป ถ้าตัวจริงไม่ชัดให้ถ่ายเอกสารสี
2. สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ชุด
3. สลิปเงินเดือน(ตัวจริง) หรือ ใบรับรองเงินเดือน(ตัวจริง)
ฐานเงินเดือน 10,000 บาทขึ้นไป

***การเซ็นรับรองสำเนาบัตร ถ้าเซ็นสำเนาถูกต้อง และลงลายมือชื่อ ไม่เขียนอะไรมา อย่างนี้ได้
แต่ถ้าจะเขียนกำกับด้วยให้เขียนว่า บัตรตัวแทน ให้เขียนว่า "ใช้สำหรับสมัครเป็นตัวแทนประกันวินาศภัย บมจ.มิตรแท้ประกันภัย"
บัตรคนค้ำ ให้เขียนว่า "ใช้สำหรับค้ำประกันตัวแทน (ตามด้วยชื่อตัวแทนคนที่จะสมัคร)"
***ลายเซ็นให้เหมือนกันทุกจุดทั้งใบสมัครและสำเนาบัตร
***ในชุดสมัคร ตัวแทนเซ็น 4 ที่ คนค้ำเซ็น 1 ที่ (พยานไม่ต้องเซ็นว่างไว้เลย)
    >>> โทรสอบถามรายละเอียดฟรี!   089-835-5577(ais)  ,  081-672-1333(dtac) <<<

 • ประเภท 3 พิเศษ มิตรแท้ตรีคูณ 3+ สู้น้ำท่วม
ข้อตกลงความคุ้มครอง
ความรับผิดต่อความเสียหายต่อชีวิต ร่างกาย หรืออนามัย
ของบุคคลภายนอก
ต่อคน
300,000
ต่อครั้ง
10,000,000
ความรับผิดต่อความเสียหายต่อทรัพย์สินของบุคคลภายนอก
ต่อครั้ง
1,000,000
ความเสียหายต่อตัวรถยนต์เฉพาะที่มีคู่กรณีเป็นยานพาหนะทางบกเท่านั้น
ตามตารางทุนประกัน
รถยนต์สูญหาย / ไฟไหม้
ไม่คุ้มครอง
อุบัติเหตุส่วนบุคคลอันเกิดจากการใช้รถ เพื่อผู้ขับขี่
และผู้โดยสารในรถประกัน
ไม่เกิน 5
ที่นั่ง
100,000
ค่ารักษาพยาบาลเพื่อบุคคลในรถประกัน
ไม่เกิน 5
ที่นั่ง
50,000
การประกันตัวผู้ข้บขี่
300,000
ภัยจากน้ำท่วม
50,000 บาท หรือ 100,000 บาท
(ทั้งนี้ต้องไม่สูงกว่า ความคุ้มครองรถชนรถ)
เงื่อนไขการรับประกัน
1. สำหรับรถยนต์นั่งใช้ส่วนบุคคล (รหัส 110), รถยนต์ปิคอัพบรรทุก ไม่เกิน 4 ตัน (รหัส 320)
2. รถที่เป็น Super Car เช่น Porsche, Lotus, Rolls-Royce ฯลฯ ไม่สามารถเลือกซื้อความคุ้มครองตามตารางข้างต้นได้
3. อายุรถไม่เกิน 15 ปี (นับจากปีจดทะเบียน) GA สามารถออกกรมธรรม์ได้ตามปกติ ส่วนรถที่มีอายุเกิน 15 ปี
    GA สามารถบันทึกเป็น “QT” และทางหน่วยงานรับประกันภัยจะดำเนินการพิจารณาอนุมัติ
    โดยพิจารณาจากการมีอยู่ของอะไหล่ในท้องตลาดเป็นสำคัญ
4. ให้ส่วนลด 500 บาท สำหรับลูกค้าที่ไม่มีเคลม (ไม่ว่าฝ่ายถูก หรือ ฝ่ายผิด) ในปีที่ผ่านมา
     สำหรับทุกแผนย่อยในกลุ่มสินค้า “มิตรแท้ตรีคูณ2+สู้น้ำท่วม”
5. ความคุ้มครองน้ำท่วมนี้ไม่เกินความคุ้มครองรถชนรถ
ตัวอย่างเช่น 1.) ความคุ้มครองรถชนรถ 100,000 บาท เลือกความคุ้มครองน้ำท่วมได้ 50,000 หรือ 100,000 บาท ได้
                 2.) ความคุ้มครองรถชนรถ 50,000 บาท จะได้ความคุ้มครองน้ำท่วมที่ 50,000 บาท
                 3.) ความคุ้มครองรถชนรถ 20,000 บาท จะได้ความคุ้มครองน้ำท่วมที่ 20,000 บาท
6. เบี้ยประกันภัยต้องซื้อคู่ พรบ. เท่านั้น (วันคุ้มครองของ พรบ. และ กรมธรรม์ภาคสมัครใจต้องเป็นวันเดียวกัน)
7. กรณี ลูกค้ามี พรบ. อยู่แล้ว (ที่ยังไม่หมดอายุความคุ้มครอง)
    7.1) กรณี พรบ. ที่มีอยู่เป็น พรบ. ของ บ.มิตรแท้ฯ ลูกค้าสามารถยกเลิก พรบ. ฉบับเดิมหรือไม่ก็ได้
           หากไม่ยกเลิกฉบับดังกล่าวก็เท่ากับลูกค้าจะถือ พรบ. 2 ฉบับ
    7.2) กรณี พรบ. ที่มีอยู่ไม่ใช่ พรบ. ของ บ.มิตรแท้ฯ ลูกค้าจะได้ พรบ. ของ บ.มิตรแท้ อีก 1 ฉบับ
8. กรณียกเลิกกรมธรรม์
    8.1) ไม่สามารถทำการยกเลิก พรบ. เพียงอย่างเดียวได้ ถ้าต้องการยกเลิก พรบ. ต้องยกเลิกทั้ง พรบ.
           และกรมธรรม์ภาคสมัครใจ
    8.2) สามารถทำการยกเลิกกรมธรรม์ภาคสมัครใจเพียงอย่างเดียวได้ โดยไม่จำเป็นต้องยกเลิก พรบ.

มิตรแท้ตรีคูณ 3+ สู้น้ำท่วม
สำหรับรถยนต์นั่งใช้ส่วนบุคคล รหัส 110(รวม พรบ.)
และ รถยนต์ปิคอัพบรรทุก ไม่เกิน 4 ตัน รหัส 320(รวม พรบ.)


 
มิตรแท้ประกันภัย รับสมัครตัวแทน รายได้พิเศษ พรบ. ประกันรถยนต์ ฟรี
สอบถามสมัครตัวแทน หรือ เช็คเบี้ย ป.1 ราคาพิเศษ  ฟรี..!
ดนัย เสาร์ฝั้น(เด่น)
ผู้จัดการฝ่ายขาย/ขยายงาน
E-Mail : denmt4@gmail.com
Line ID : ningmt4
Tel : 089-835-5577(AIS) , 081-672-1333(DTAC)
 http://www.facebook.com/mittareonline1 
ส่งเอกสาร ถึง... คุณ ดนัย  เสาร์ฝั้น (081-672-1333)
สำนักงานตัวแทนมิตรแท้ประกันภัย
เลขที่ 99/5  หมู่ 9  ต.เทพนิมิต
อ.บึงสามัคคี  จ.กำแพงเพชร  62210
Untitled Document
การสมัครร่วมธุรกิจ  
ประกันภัย ออนไลน์  
ประกันภัยรถยนต์
 
ประกันภัยเบ็ดเตล็ด
 
   facebook
 
LINE : คิวอาร์โค้ด
มิตรแท้ประกันภัย รับสมัครตัวแทน รายได้พิเศษ พรบ. ประกันรถยนต์ ฟรี
 
หน้าแรก | รู้จัก บ.มิตรแท้ | แผนการตลาด | การสร้างรายได้ | วิธีการชำระเงิน | Contact Us | ดาวน์โหลด ฟรี!