มิตรแท้ประกันภัย รับสมัครตัวแทน รายได้พิเศษ พรบ. ประกันรถยนต์ ฟรี
มิตรแท้ประกันภัย รับสมัครตัวแทน รายได้พิเศษ พรบ. ประกันรถยนต์ ฟรี
มิตรแท้ประกันภัย รับสมัครตัวแทน รายได้พิเศษ พรบ. ประกันรถยนต์ ฟรี อาชีพเสริม รายได้ดี ไม่ต้องลงทุน
ยินดีต้อนรับสู่ ธุรกิจประกันภัย มิตรแท้ประกันภัยสร้างรายได้ไม่จำกัด ฟรี... ธุรกิจแฟรนไชส์ จำหน่าย พ.ร.บ. , ประกันภัยรถยนต์ , ประกันอุบัติเหตุ , ประกันอัคคีภัย , ประกันภัยร้านทอง , ประกันภัยปั๊มน้ำมัน , ประกันภัยสุนัขตัวโปรด และ ประกันวินาศภัยทุกประเภท ขายง่าย ไม่บังคับยอดขาย กฎหมายบังคับซื้อ รถทุกคันต้องมี พ.ร.บ. มีรายได้ทันทีที่เริ่มงาน ซื้อใช้เองก็ถูกคุ้มค่า และ มีรายได้ 3 ทาง คือ ขาย , ขยายงาน , เปิดศูนย์สำนักงาน
 
 คุณสมบัติ คนสมัครตัวแทน
 
คนสมัครอายุ 20 ปีขึ้นไป เอกสารของตัวแทนที่ต้องใช้
 
1. สำเนาบัตรประชาชน 1 ชุด (ถ่ายเอกสารหน้าหลัง)
**สำเนาบัตรถ่ายให้เห็นใบหน้าชัดเจน ไม่ขาว ไม่ดำจนเกินไป ถ้าตัวจริงไม่ชัดให้ถ่ายเอกสารสี
2. สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ชุด
3. สำเนาหน้าบัญชีธนาคาร 1 ชุด
4. รูปถ่ายสีหน้าตรง 1 นิ้ว 1 รูป
ส่งเอกสาร ถึง...
    คุณ ดนัย  เสาร์ฝั้น (081-672-1333)
    สำนักงานตัวแทนมิตรแท้ประกันภัย
    เลขที่ 99/5  หมู่ 9  ต.เทพนิมิต
    อ.บึงสามัคคี  จ.กำแพงเพชร  62210
 
 คุณสมบัติ คนค้ำประกัน
 
การสมัครตัวแทน ต้องมีคนค้ำ 1 คน
คนค้ำต้องมีหลักฐานการทำงาน (อายุ 20 - 60 ปี)
 
> ถ้าคนค้ำเป็นข้าราชการ เอกสารที่ต้องใช้
1. สำเนาบัตรข้าราชการ 1 ชุด (ถ่ายเอกสารหน้าหลัง)
**สำเนาบัตรถ่ายให้เห็นใบหน้าชัดเจน ไม่ขาว ไม่ดำจนเกินไป ถ้าตัวจริงไม่ชัดให้ถ่ายเอกสารสี
2. สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ชุด

> ถ้าคนค้ำเป็นพนักงานบริษัท เอกสารที่ต้องใช้
1. สำเนาบัตรประชาชน 1 ชุด
**สำเนาบัตรถ่ายให้เห็นใบหน้าชัดเจน ไม่ขาว ไม่ดำจนเกินไป ถ้าตัวจริงไม่ชัดให้ถ่ายเอกสารสี
2. สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ชุด
3. สลิปเงินเดือน(ตัวจริง) หรือ ใบรับรองเงินเดือน(ตัวจริง)
ฐานเงินเดือน 10,000 บาทขึ้นไป

***การเซ็นรับรองสำเนาบัตร ถ้าเซ็นสำเนาถูกต้อง และลงลายมือชื่อ ไม่เขียนอะไรมา อย่างนี้ได้
แต่ถ้าจะเขียนกำกับด้วยให้เขียนว่า บัตรตัวแทน ให้เขียนว่า "ใช้สำหรับสมัครเป็นตัวแทนประกันวินาศภัย บมจ.มิตรแท้ประกันภัย"
บัตรคนค้ำ ให้เขียนว่า "ใช้สำหรับค้ำประกันตัวแทน (ตามด้วยชื่อตัวแทนคนที่จะสมัคร)"
***ลายเซ็นให้เหมือนกันทุกจุดทั้งใบสมัครและสำเนาบัตร
***ในชุดสมัคร ตัวแทนเซ็น 4 ที่ คนค้ำเซ็น 1 ที่ (พยานไม่ต้องเซ็นว่างไว้เลย)
    >>> โทรสอบถามรายละเอียดฟรี!   089-835-5577(ais)  ,  081-672-1333(dtac) <<<

 • ประเภท 2 พิเศษ มิตรแท้ตรีคูณ 2+ สู้น้ำท่วม
ข้อตกลงความคุ้มครอง
ความรับผิดต่อความเสียหายต่อชีวิต ร่างกาย หรืออนามัย
ของบุคคลภายนอก
ต่อคน
300,000
ต่อครั้ง
10,000,000
ความรับผิดต่อความเสียหายต่อทรัพย์สินของบุคคลภายนอก
ต่อครั้ง
1,000,000
ความเสียหายต่อตัวรถยนต์เฉพาะที่มีคู่กรณีเป็นยานพาหนะทางบกเท่านั้น
ตามตารางทุนประกัน
รถยนต์สูญหาย / ไฟไหม้
ตามตารางทุนประกัน
อุบัติเหตุส่วนบุคคลอันเกิดจากการใช้รถ เพื่อผู้ขับขี่
และผู้โดยสารในรถประกัน
ไม่เกิน 5
ที่นั่ง
100,000
ค่ารักษาพยาบาลเพื่อบุคคลในรถประกัน
ไม่เกิน 5
ที่นั่ง
50,000
การประกันตัวผู้ข้บขี่
300,000
ภัยจากน้ำท่วม
50,000 บาท หรือ 100,000 บาท
(ทั้งนี้ต้องไม่สูงกว่า ความคุ้มครองรถชนรถ)
เงื่อนไขการรับประกัน
1. สำหรับรถยนต์นั่งใช้ส่วนบุคคล (รหัส 110), รถยนต์ปิคอัพบรรทุก ไม่เกิน 4 ตัน (รหัส 320)
2. รถที่เป็น Super Car เช่น Porsche, Lotus, Rolls-Royce ฯลฯ ไม่สามารถเลือกซื้อความคุ้มครองตามตารางข้างต้นได้
3. อายุรถไม่เกิน 15 ปี (นับจากปีจดทะเบียน) GA สามารถออกกรมธรรม์ได้ตามปกติ ส่วนรถที่มีอายุเกิน 15 ปี
    GA สามารถบันทึกเป็น “QT” และทางหน่วยงานรับประกันภัยจะดำเนินการพิจารณาอนุมัติ
    โดยพิจารณาจากการมีอยู่ของอะไหล่ในท้องตลาดเป็นสำคัญ
4. ให้ส่วนลด 500 บาท สำหรับลูกค้าที่ไม่มีเคลม (ไม่ว่าฝ่ายถูก หรือ ฝ่ายผิด) ในปีที่ผ่านมา
     สำหรับทุกแผนย่อยในกลุ่มสินค้า “มิตรแท้ตรีคูณ2+สู้น้ำท่วม”
5. ความคุ้มครองน้ำท่วมนี้ไม่เกินความคุ้มครองรถชนรถ
6. เบี้ยประกันภัยต้องซื้อคู่ พรบ. เท่านั้น (วันคุ้มครองของ พรบ. และ กรมธรรม์ภาคสมัครใจต้องเป็นวันเดียวกัน)
7. กรณี ลูกค้ามี พรบ. อยู่แล้ว (ที่ยังไม่หมดอายุความคุ้มครอง)
    7.1) กรณี พรบ. ที่มีอยู่เป็น พรบ. ของ บ.มิตรแท้ฯ ลูกค้าสามารถยกเลิก พรบ. ฉบับเดิมหรือไม่ก็ได้
           หากไม่ยกเลิกฉบับดังกล่าวก็เท่ากับลูกค้าจะถือ พรบ. 2 ฉบับ
    7.2) กรณี พรบ. ที่มีอยู่ไม่ใช่ พรบ. ของ บ.มิตรแท้ฯ ลูกค้าจะได้ พรบ. ของ บ.มิตรแท้ อีก 1 ฉบับ
8. กรณียกเลิกกรมธรรม์
    8.1) ไม่สามารถทำการยกเลิก พรบ. เพียงอย่างเดียวได้ ถ้าต้องการยกเลิก พรบ. ต้องยกเลิกทั้ง พรบ.
           และกรมธรรม์ภาคสมัครใจ
    8.2) สามารถทำการยกเลิกกรมธรรม์ภาคสมัครใจเพียงอย่างเดียวได้ โดยไม่จำเป็นต้องยกเลิก พรบ.

มิตรแท้ตรีคูณ 2+ สู้น้ำท่วม
สำหรับรถยนต์นั่งใช้ส่วนบุคคล รหัส 110(รวม พรบ.)
และ รถยนต์ปิคอัพบรรทุก ไม่เกิน 4 ตัน รหัส 320(รวม พรบ.)


 
มิตรแท้ประกันภัย รับสมัครตัวแทน รายได้พิเศษ พรบ. ประกันรถยนต์ ฟรี
สอบถามสมัครตัวแทน หรือ เช็คเบี้ย ป.1 ราคาพิเศษ  ฟรี..!
ดนัย เสาร์ฝั้น(เด่น)
ผู้จัดการฝ่ายขาย/ขยายงาน
E-Mail : denmt4@gmail.com
Line ID : ningmt4
Tel : 089-835-5577(AIS) , 081-672-1333(DTAC)
 http://www.facebook.com/mittareonline1 
ส่งเอกสาร ถึง... คุณ ดนัย  เสาร์ฝั้น (081-672-1333)
สำนักงานตัวแทนมิตรแท้ประกันภัย
เลขที่ 99/5  หมู่ 9  ต.เทพนิมิต
อ.บึงสามัคคี  จ.กำแพงเพชร  62210
Untitled Document
การสมัครร่วมธุรกิจ  
ประกันภัย ออนไลน์  
ประกันภัยรถยนต์
 
ประกันภัยเบ็ดเตล็ด
 
   facebook
 
LINE : คิวอาร์โค้ด
มิตรแท้ประกันภัย รับสมัครตัวแทน รายได้พิเศษ พรบ. ประกันรถยนต์ ฟรี
 
หน้าแรก | รู้จัก บ.มิตรแท้ | แผนการตลาด | การสร้างรายได้ | วิธีการชำระเงิน | Contact Us | ดาวน์โหลด ฟรี!