มิตรแท้ประกันภัย รับสมัครตัวแทน รายได้พิเศษ พรบ. ประกันรถยนต์ ฟรี
มิตรแท้ประกันภัย รับสมัครตัวแทน รายได้พิเศษ พรบ. ประกันรถยนต์ ฟรี
มิตรแท้ประกันภัย รับสมัครตัวแทน รายได้พิเศษ พรบ. ประกันรถยนต์ ฟรี อาชีพเสริม รายได้ดี ไม่ต้องลงทุน
ยินดีต้อนรับสู่ ธุรกิจประกันภัย มิตรแท้ประกันภัยสร้างรายได้ไม่จำกัด ฟรี... ธุรกิจแฟรนไชส์ จำหน่าย พ.ร.บ. , ประกันภัยรถยนต์ , ประกันอุบัติเหตุ , ประกันอัคคีภัย , ประกันภัยร้านทอง , ประกันภัยปั๊มน้ำมัน , ประกันภัยสุนัขตัวโปรด และ ประกันวินาศภัยทุกประเภท ขายง่าย ไม่บังคับยอดขาย กฎหมายบังคับซื้อ รถทุกคันต้องมี พ.ร.บ. มีรายได้ทันทีที่เริ่มงาน ซื้อใช้เองก็ถูกคุ้มค่า และ มีรายได้ 3 ทาง คือ ขาย , ขยายงาน , เปิดศูนย์สำนักงาน
 
 คุณสมบัติ คนสมัครตัวแทน
 
คนสมัครอายุ 20 ปีขึ้นไป เอกสารของตัวแทนที่ต้องใช้
 
1. สำเนาบัตรประชาชน 1 ชุด (ถ่ายเอกสารหน้าหลัง)
**สำเนาบัตรถ่ายให้เห็นใบหน้าชัดเจน ไม่ขาว ไม่ดำจนเกินไป ถ้าตัวจริงไม่ชัดให้ถ่ายเอกสารสี
2. สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ชุด
3. สำเนาหน้าบัญชีธนาคาร 1 ชุด
4. รูปถ่ายสีหน้าตรง 1 นิ้ว 1 รูป
ส่งเอกสาร ถึง...
    คุณ ดนัย  เสาร์ฝั้น (081-672-1333)
    สำนักงานตัวแทนมิตรแท้ประกันภัย
    เลขที่ 99/5  หมู่ 9  ต.เทพนิมิต
    อ.บึงสามัคคี  จ.กำแพงเพชร  62210
 
 คุณสมบัติ คนค้ำประกัน
 
การสมัครตัวแทน ต้องมีคนค้ำ 1 คน
คนค้ำต้องมีหลักฐานการทำงาน (อายุ 20 - 60 ปี)
 
> ถ้าคนค้ำเป็นข้าราชการ เอกสารที่ต้องใช้
1. สำเนาบัตรข้าราชการ 1 ชุด (ถ่ายเอกสารหน้าหลัง)
**สำเนาบัตรถ่ายให้เห็นใบหน้าชัดเจน ไม่ขาว ไม่ดำจนเกินไป ถ้าตัวจริงไม่ชัดให้ถ่ายเอกสารสี
2. สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ชุด

> ถ้าคนค้ำเป็นพนักงานบริษัท เอกสารที่ต้องใช้
1. สำเนาบัตรประชาชน 1 ชุด
**สำเนาบัตรถ่ายให้เห็นใบหน้าชัดเจน ไม่ขาว ไม่ดำจนเกินไป ถ้าตัวจริงไม่ชัดให้ถ่ายเอกสารสี
2. สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ชุด
3. สลิปเงินเดือน(ตัวจริง) หรือ ใบรับรองเงินเดือน(ตัวจริง)
ฐานเงินเดือน 10,000 บาทขึ้นไป

***การเซ็นรับรองสำเนาบัตร ถ้าเซ็นสำเนาถูกต้อง และลงลายมือชื่อ ไม่เขียนอะไรมา อย่างนี้ได้
แต่ถ้าจะเขียนกำกับด้วยให้เขียนว่า บัตรตัวแทน ให้เขียนว่า "ใช้สำหรับสมัครเป็นตัวแทนประกันวินาศภัย บมจ.มิตรแท้ประกันภัย"
บัตรคนค้ำ ให้เขียนว่า "ใช้สำหรับค้ำประกันตัวแทน (ตามด้วยชื่อตัวแทนคนที่จะสมัคร)"
***ลายเซ็นให้เหมือนกันทุกจุดทั้งใบสมัครและสำเนาบัตร
***ในชุดสมัคร ตัวแทนเซ็น 4 ที่ คนค้ำเซ็น 1 ที่ (พยานไม่ต้องเซ็นว่างไว้เลย)
    >>> โทรสอบถามรายละเอียดฟรี!   089-835-5577(ais)  ,  081-672-1333(dtac) <<<

การประกันภัยสิทธิพิเศษ "มิตรแท้" (บ้านพักอาศัย)

สิทธิพิเศษ "มิตรแท้" (บ้านพักอาศัย) เป็นกรมธรรมประกันภัยที่
• ท่านสามารถประหยัดทั้งเงินและเวลา
• จ่ายเงินที่น้อยกว่าการเลือกซื้อกรมธรรม์แบบแยก ประเภทหลาย ๆ ชนิด
• ไม่ต้องเสียเวลากับการต่ออายุกรมธรรม์ทีละฉบับอีกต่อไป
• ได้รับความคุ้มครองที่กว้างกว่า คุ้มค่ากับเบี้ยประกันภัยที่ท่านจ่ายไป
ความปลอดภัยในทรัพย์สินของท่านคือภาระหน้าที่ของเรา
• ท่านสามารถวางใจได้เสมอเมื่อท่านออกไปปฏิบัติภารกิจนอกบ้านไม่ว่าจะเกิดอัคคีภัยหรือโจรกรรม
• ท่านสามารถเดินทางพักผ่อนได้อย่างสบายใจ ถึงแม้ว่าบุตรของท่านอาจจะประมาทเลินเล่อ จนเป็นเหตุให้ทรัพย์สินของผู้อื่นเสียหาย


การประกันภัยบ้านพักอาศัย โดยปกติจะเน้นเฉพาะการคุ้มครองอัคคีภัยเท่านั้น แต่สำหรับสิทธิพิเศษ"มิตรแท้"นี้จะให้ความคุ้มครองท่านมากกว่า ดังรายละเอียดต่อไปนี้ : -

      1. ตัวอาคาร คุ้มครองตัวอาคารที่ใช้เพื่อการอยู่อาศัย อันมีสาเหตุจาก ไฟไหม้ ฟ้าผ่า การระเบิดอากาศยาน การไหลล้น หรือการแตกของแท็งก์น้ำ/อุปกรณ์หรือท่อน้ำ ถูกชนโดยยานพาหนะทางบก แผ่นดินไหว ลมพาย และการใช้กำลังรุนแรงเพื่อเข้าไปหรือออกจากอาคาร เพื่อการลักทรัพย์
      2. ทรัพย์สินในอาคาร คุ้มครองทรัพย์สินต่าง ๆ ภายใน อาคาร ที่ใช้เพื่อการอยู่อาศัย อันมีสาเหตุจาก ไฟไหม ฟ้าผ่า การระเบิด อากาศยาน การไหลล้น หรือการแตกของแท็งก์น้ำ/อุปกรณ์หรือท่อน้ำ ถูกชนโดยยานพาหนะทางบก แผ่นดินไหว ลมพายุ การลักทรัพย์โดยใช้กำลังรุนแรงเพื่อเข้าไปหรือออกจากอาคาร การชิงทรัพย์ และการปล้นทรัพย์
      3. ค่าใช้จ่ายที่พักอาศัยชั่วคราว ชดเชยค่าใช้จ่ายสำหรับ เป็นค่าที่พักอาศัยชั่วคราว ในกรณีที่ตัวอาคารที่เอาประกันภัยไว้เกิดความเสียหาย จากภัยที่คุ้มครองจนถึงขนาดไม่สามารถอยู่อาศัยได้
      4. ทรัพย์สินส่วนบุคคล คุ้มครองทรัพย์สินส่วนบุคคล เช่น โทรศัพท์มือถือ คอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค เสื้อผ้า อันมีสาเหตุ จากเหตุการณ์ที่ไม่ได้คาดหมายใด ๆ ที่เกิดขึ้นภายในประเทศไทย และที่เกิดขึ้นขณะเดินทางทั่วโลก
      5. อุบัติเหตุส่วนบุคคล คุ้มครองตัวท่านและคู่สมรส รวมถึง บุตรอายุไม่เกิน 21 ปี ในกรณีประสบอุบัติเหตุจากปัจจัยภายนอก ทำให้ร่างกายได้รับบาดเจ็บ แล้วมีผลทำให้เสียชีวิต สูญเสียอวัยวะที่สำคัญ ทุพพลภาพถาวร รวมถึง ค่ารักษาพยาบาลที่เกิดขึ้นตลอด 24 ชั่วโมง ไม่ว่าจะอยในระหว่างการปฏิบัติภารกิจในชีวิตประจำวัน การทำงาน การเล่นกีฬา และไม่ว่าจะอยู่ในประเทศไทยหรือในสถานที่แห่งใดในโลก
      6. ความรับผิดต่อบุคคลภายนอก ในฐานะที่ท่านเป็นเจ้าของบ้านหรือผู้เช่า ซึ่งมิได้ดูแลบ้านของท่านให้อยู่ในสภาพเรียบร้อยจนเป็นเหตุให้ผู้อื่น ได้รับบาดเจ็บหรือ ทรัพย์สินเสียหายโดยเกิดขึ้นจากการประมาทเลินเล่อของ ตัวท่านหรือคู่สมรส และบุตรอายุไม่เกิน 21 ปี

ขอบเขตของการรับประกันภัย
      1. รับประกันทุกพื้นที่ของจังหวัดกรุงเทพฯ นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ และสมุทรสาคร
      2. รับประกันเฉพาะเขตอำเภอเมืองของทุกจังหวัด ยกเว้น จังหวัดน่าน แม่ฮ่องสอน กาฬสินธุ์ นครพนม ยโสธร เลย สกลนคร สุรินทร์ หนองคาย มุกดาหาร สระแก้ว อำนาจเจริญ หนองบัวลำภู และ สตูล
      3. ในกรณีที่เป็นบ้านในหมู่บ้านจัดสรร หรือบ้านเดี่ยว สามารถรับประกันภัยได้ทุกพื้นที่ในประเทศไทย
      4. ยกเว้นไม่รับประกันสำหรับบ้านในเขตอันตรายชั้น ก. และ ข.

ทรัพย์สินที่ไม่รับประกันภัย
      1. สิ่งปลูกสร้างที่เป็นบ้านครึ่งตึกครึ่งไม้ หรือไม้ล้วน
      2. ทรัพย์สินที่ไม่คุ้มครอง ได้แก่ เงิน ทองคำแท่ง ทองรูปพรรณ ธนบัตร แบบแปลน พิมพ์เขียว เอกสารสำคัญ สมุดบัญชี โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ ภาพเขียน อัญมณีมีค่า และแสตมป์ เป็นต้น

วงเงินเอาประกันภัยและเบี้ยประกันภัย สิทธิพิเศษ "มิตรแท้"

ทรัพย์สินที่คุ้มครอง
แผน 1
แผน 2
แผน 3
1. ตัวอาคารบ้านอยู่อาศัย โรงรถ อาคารย่อย (ไม่รวมรากฐาน)
- รวมสิ่งติดตั้งตรึงตราภายในอาคาร กำแพง รั้ว และประตูรั้ว
- รวมเฟอร์นิเจอร์ เครื่องตกแต่ง เครื่องใช้ อุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆ
- รวมถึงทรัพย์สินต่าง ๆ ภายในบ้าน
100,000 บาท
500,000 บาท
5,000,000 บาท
2. ทรัพย์สินถูกโจรกรรม ชิงทรัพย์ และปล้นทรัพย์
7,000 บาท/ชิ้น
10,000 บาท/ชิ้น
50,000 บาท/ชิ้น
100,000 บาท/ครั้ง
200,000 บาท/ครั้ง
500,000 บาท/ครั้ง
ค่าซ่อมแซมประตู หน้าต่าง จากการโจรกรรมงัดแงะ
10,000 บาท/ครั้ง
20,000 บาท/ครั้ง
50,000 บาท/ครั้ง
3. ค่าใช้จ่าย และ/หรือค่าเช่าเพื่อที่พักอาศัยชั่วคราว หากที่อยู่
1,000 บาท/วัน
1,500 บาท/วัน
5,000 บาท/วัน
อาศัยได้รับความเสียหายจากไฟไหม้ จนไม่สามารถอยู่อาศัยได้
30,000 บาท/ครั้ง
45,000 บาท/ครั้ง
150,000 บาท/ครั้ง
4. ทรัพย์สินส่วนบุคคล เช่น โทรศัพท์มือถือ คอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค
ไม่คุ้มครอง

ไม่คุ้มครอง

20,000 บาท/ครั้ง
5. อุบัติเหตุส่วนบุคคล สำหรับผู้เอาประกันภัยและครอบครัว
- คุ้มครองบุตร 50% ของวงเงินหลัก -
การเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ และทุพพลภาพถาวร
100,000 บาท/คน
300,000 บาท/คน
500,000 บาท/คน
ค่ารักษาพยาบาลต่ออุบัติเหตุแต่ละครั้ง
10,000 บาท/คน
30,000 บาท/คน
50,000 บาท/คน
6. ความรับผิดต่อบุคคลภายนอก
500,000 บาท/ครั้ง
500,000 บาท/ครั้ง
1,000,000 บาท/ครั้ง
เบี้ยประกันภัยต่อปี (รวมภาษีและอากร)  
ไม่ซื้อความคุ้มครองอุบัติเหตุส่วนบุคคล 2,000 บาท 3,400 บาท 11,000 บาท
ซื้อทุกความคุ้มครอง
3,500 บาท
6,400 บาท
16,000 บาท
เบี้ยประกันภัยเพิ่มต่อทุนประกันภัยข้อ 1 เพิ่ม 100,000 ละ
130 บาท
130 บาท
110 บาท

สิทธิพิเศษ ฟรีส่วนลด 10% ในกรณีที่ท่านมีประกันภัยประเภทอื่น ที่ยังมีผลคุ้มครองอยู่กับทางบริษัทฯ

 
 
มิตรแท้ประกันภัย รับสมัครตัวแทน รายได้พิเศษ พรบ. ประกันรถยนต์ ฟรี
สอบถามสมัครตัวแทน หรือ เช็คเบี้ย ป.1 ราคาพิเศษ  ฟรี..!
ดนัย เสาร์ฝั้น(เด่น)
ผู้จัดการฝ่ายขาย/ขยายงาน
E-Mail : denmt4@gmail.com
Line ID : ningmt4
Tel : 089-835-5577(AIS) , 081-672-1333(DTAC)
 http://www.facebook.com/mittareonline1 
ส่งเอกสาร ถึง... คุณ ดนัย  เสาร์ฝั้น (081-672-1333)
สำนักงานตัวแทนมิตรแท้ประกันภัย
เลขที่ 99/5  หมู่ 9  ต.เทพนิมิต
อ.บึงสามัคคี  จ.กำแพงเพชร  62210
Untitled Document
การสมัครร่วมธุรกิจ  
ประกันภัย ออนไลน์  
ประกันภัยรถยนต์
 
ประกันภัยเบ็ดเตล็ด
 
   facebook
 
LINE : คิวอาร์โค้ด
มิตรแท้ประกันภัย รับสมัครตัวแทน รายได้พิเศษ พรบ. ประกันรถยนต์ ฟรี
 
หน้าแรก | รู้จัก บ.มิตรแท้ | แผนการตลาด | การสร้างรายได้ | วิธีการชำระเงิน | Contact Us | ดาวน์โหลด ฟรี!