โอกาศการสร้างรายได้
    เพราะนี้คือโอกาสสร้างรายได้ จากทุกคนที่มีรถยนต์ต้องซื้อ พ.ร.บ และประกันภัยอื่นๆ
 มีรายได้จากการสร้างทีมงาน แม้ไม่ได้ขายแต่มีรายได้
 เป็นสินค้าชนิดเดียวที่กฏหมายบังคับให้ซื้อ
 บรัษัทมีความน่าเชื่อถือและมั่นคง

         สิทธิประโยชน์ที่ตัวแทนจะได้รับจาก ” ธุรกิจประกันภัยรถยนต์เครือข่าย

  ซื้อหรือขายประกันภัยรถยนต์ และประกันวินาศภัยทุกชนิด
 ส่วนลดมาตรฐานเทียบเท่าสมัครตัวแทน
 มีระบบชำระเงินผ่านบัตรเครดิต
 มีเว็บไซต์ขยายงาน
 มีระบบฝึกอบรมทุก ๆ เดือนทั้งกรุงเทพฯ และต่างจังหวัด
 สรุปยอดขาย และค่าบริหารผ่านทางเว็บไซต์
 สร้างตัวแทนได้ค่าบริหารทีม 1-5 เปอร์เซ็นต์และมากกว่านั้นจากยอดขายทีมงานทั่วประเทศ
  หากสร้างทีมงานได้เยอะ สามารถหยุดทำงาน แต่ยังมีรายได้ มีโอกาสท่องเที่ยวต่างประเทศฟรี
 ไม่บังคับยอดขายรายเดือน  จะสมัครเพื่อซื้อใช้ หรือทำเป็นธุรกิจก็ได้
 เปิดสำนักงานไม่เสียค่าใช้จ่าย