มิตรแท้ฯ หนุน รพ.ศิริราช สู้กู้วิกฤตCOVID-19

มิตรแท้ฯ หนุน รพ.ศิริราช
ร่วมสู้กู้วิกฤต COVID-19

คุณพรพรรณ เพชรศรี รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส บริษัท มิตรแท้ประกันภัย จำกัด (มหาชน) เป็นผู้แทนองค์กรมอบเครื่องช่วยหายใจสำหรับผู้ป่วยที่ได้รับการหายใจแบบ Invasive และ Non Invasive พร้อมกับหน้ากากอนามัยอีกจำนวน 5,000 ชิ้น ให้แก่คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล เพื่อเป็นอุปกรณ์ทางการแพทย์ช่วยรักษาผู้ป่วยในสถานการณ์วิกฤต COVID-19 และเพื่อเป็นการร่วมช่วยสังคมไทยในภาวะที่อุปกรณ์ทางการแพทย์ขาดแคลนในปัจจุบันนี้ โดยมี รศ.พญ.เบญจาภา เขียวหวาน ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายสื่อสารองค์กรและกิจกรรมเพื่อสังคม เป็นผู้แทนรับมอบ พร้อมกล่าวฝากกำลังใจจากคณะผู้บริหาร ตัวแทนและพนักงาน บมจ.มิตรแท้ประกันภัย ไปมอบให้แก่บุคลากรทางการแพทย์ทุกคนทุกหน่วยงานที่ต่างทุ่มเทและเสียสละเพื่อพี่น้องชาวไทยอย่างเต็มกำลังความสามารถในโอกาสเดียวกันนี้ด้วย ณ โรงพยาบาลศิริราช กรุงเทพมหานคร เมื่อเช้าวันนี้ (วันพุธที่ 1 เมษายน 2563)