ค่ารับผิดส่วนแรก (ดีดัก)

ค่ารับผิดส่วนแรก (ดีดัก) คือ จำนวนเงินที่ท่านต้องจ่ายให้กับบริษัทประกัน กรณีเป็นฝ่ายผิด/ไม่สามารถระบุคู่กรณีได้ และต้องการนำรถเข้าซ่อม หากเป็นฝ่ายถูก ท่านไม่ต้องเสีย

ตัวอย่าง: ท่านทำประกันชั้น 1 โดยกรมธรรม์มีเงื่อนไขค่ารับผิดส่วนแรก 5,000 บาท หากเกิดอุบัติเหตุและท่านเป็นฝ่ายผิด ท่านต้องจ่ายเงินให้บริษัทประกัน 5,000 บาท/เหตุการณ์ เพื่อนำรถเข้าซ่อม